Om

Jag som har skapat webbplatsen heter Helen Pettersson och jag jobbar som lärare på en F-3 skola i Örebro. Jag har i år en årskurs 2.

Vårt syfte med den här webbplatsen är att få en plats där eleverna kan publicera sina arbeten och upplevelser. Vi vill även ha en kommunikation med föräldrarna. Bloggen är ett bra sätt att synliggöra vår dagliga verksamhet i skolan. Bloggen ska vara ett verktyg där föräldrar, släkt och vänner kan vara delaktiga i elevernas skolvardag.

I kunskapskraven för år 3 i svenska ska eleverna kunna skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleverna använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Vi kommer mest att använda bilder på elevernas arbeten och fotografier och filmer som vi själva har tagit. I de fall vi publicerar elev med bild eller film har vi fått lov av målsmän att lägga ut bilden/filmen på hemsidan. Övriga bilder vi använder kommer från sidor med gratis bilder.

Vi tycker att vi är värda ett pris i Webbstjärnan för att bloggen är en självklar del i vår undervisning och vardag. Det är också ett jätte roligt sätt att dokumentera vad vi gör i skolan.

Att skapa en blogg tillsammans med eleverna har varit ett nytt arbetssätt för oss. Eleverna känner att bloggen är ett intressant, roligt och meningsfullt sammanhang där de kan visa upp sina texter och alster för andra. Det vi gör i skolan är värt att visas upp för andra.